Der kan være udsigt til at Randbøl Hede, Frederikshåb plantage kan komme til at indgå i en samlet fredning med Vejle Ådal, en fredning der vil sikre fremtiden for en unik natur forløb fra Hede til Fjord.

Natur Komitéen der består af 30  lokale lodsejere haste behandler muligheden for at få en mulig fredning etableret mellem Randbøl Hede og den nye vejle Ådal fredning.

Der skal også politisk vilje til for få fredningen gjort til virkelighed.

Det vil betyde at Syvårssøerne, Hestedalen i Frederikshåb plantage skal indgå som en landskabelig fredning på niveau med Vejle Ådals fredningen, et samarbejde mellem Stat og private lodsejere på frivillig basis.

Det at private lodsejere tilbyder muligheden for en samlet  fredning er helt unik, et udtryk for alvoren og tankerne mod vejdirektoratet henvisning linjeføring af Hærvejs Motorvejen.

Infrastruktur forhandlingerne er på det sidste, et ønske om fredning kan betyde at forhandlingerne er på vej til at falde for en beslutning, at gennemføre motorvejs projektet.

Derfor er det nuværende frednings initiativ et væsentligt stykke arbejde, der ikke kun er vigtig af lokal interesse, men en Dansk Natur Arv der har brug for hjælp.

Følg med i Komiteens arbejde i nedenstående links.

http://www.naturkomiteen.dk/

Naturkomiteen | Facebook

 

Midtjyske Motorvej.

Kære besøgende for Randbøl hede og Frederikshåb plantage.

Midtjysk Motorvej også kaldet Hærvejs motorvejen, vil gennemskære den østlige del af Frederikshåb plantage i Heste dalen med et bro kompleks, eller gå parallelt med Randbøl Hede mod syd. Dette vil medføre et stort tab af Naturen samt de værdier der ligger forbundet med de eksisterende forhold i stilheden og det uforstyrrede landskab.

Fra Hede til Fjord.
Den unikke sammen sætning fra istiden hvor vi har Danmarks største indlands hede der tilsammen binder Vejle ådal og fjord sammen til i et unik natur forløb, vil gå tabt.

Vejdirektoratet er kommet frem til at hvis der skal laves en motorvej vil det være den linje føring der ligger tættest på vejle ådal og stille området i frederikshåb plantage.

Hvis placeringen bliver vedtaget vil det betyde en uoprettelig forstyrrelse af Randbøl Hede og Frederikshåb plantage samt de Natur Hotspots der er i deisse områder, her ibland syvårssøerne.

Følg med i Komiteens arbejde her:

http://www.naturkomiteen.dk/

Naturkomiteen | Facebook