Der kan være udsigt til at Randbøl Hede, Frederikshåb plantage kan komme til at indgå i en samlet fredning med Vejle Ådal, en fredning der vil sikre fremtiden for en unik natur forløb fra Hede til Fjord.

Natur Komitéen der består af mere end 40  lokale lodsejere haste behandler muligheden for at få en mulig fredning etableret mellem Randbøl Hede og den nye vejle Ådal fredning.

Der skal også politisk vilje til for få fredningen gjort til virkelighed.

Det vil betyde at Syvårssøerne, Hestedalen i Frederikshåb plantage skal indgå som en landskabelig fredning på niveau med Vejle Ådals fredningen, et samarbejde mellem Stat og private lodsejere på frivillig basis.

Det at private lodsejere tilbyder muligheden for en samlet  fredning er helt unik, et udtryk for alvoren og tankerne mod fremtidige projekter der kan foringe områderne.

Derfor er det nuværende frednings initiativ et væsentligt stykke arbejde, der ikke kun er vigtig af lokal interesse, men en Dansk Natur Arv der har brug for hjælp.

Følg med i Komiteens arbejde i nedenstående links.

http://www.naturkomiteen.dk/

Naturkomiteen | Facebook