Midtjyske Motorvej NEJ TAK skriv under her.

Kære besøgende for Randbøl hede og Frederikshåb plantage.

Midtjysk Motorvej også kaldet Hærvejs motorvejen, vil gennemskære den østlige del af Frederikshåb plantage i Heste dalen med et bro kompleks, eller gå parallelt med Randbøl Hede mod syd. Dette vil medføre et stort tab af Naturen samt de værdier der ligger forbundet med de eksisterende forhold i stilheden og det uforstyrrede landskab.

Fra Hede til Fjord.
Den unikke sammen sætning fra istiden hvor vi har Danmarks største indlands hede der tilsammen binder Vejle ådal og fjord sammen til i et unik natur forløb, vil gå tabt.

Du har mulighed for at give din holdning til kende via høringsvar i nedenstående link inden den 15 Juni 2020
Vejdirektoratet optæller de indkommende hørings svar og det er rigeligt at skrive man ikke ønsker nogle af de 2 løsninger.

Hjælp med at sikre en natur der ikke kan erstattes.

http://vejdirektoratet-public.infodemo.niras.dk/…/Registrer…