Midtjyske Motorvej.

Kære besøgende for Randbøl hede og Frederikshåb plantage.

Midtjysk Motorvej også kaldet Hærvejs motorvejen, vil gennemskære den østlige del af Frederikshåb plantage i Heste dalen med et bro kompleks, eller gå parallelt med Randbøl Hede mod syd. Dette vil medføre et stort tab af Naturen samt de værdier der ligger forbundet med de eksisterende forhold i stilheden og det uforstyrrede landskab.

Fra Hede til Fjord.
Den unikke sammen sætning fra istiden hvor vi har Danmarks største indlands hede der tilsammen binder Vejle ådal og fjord sammen til i et unik natur forløb, vil gå tabt.

Vejdirektoratet er kommet frem til at hvis der skal laves en motorvej vil det være den linje føring der ligger tættest på vejle ådal og stille området i frederikshåb plantage.

Hvis placeringen bliver vedtaget vil det betyde en uoprettelig forstyrrelse af Randbøl Hede og Frederikshåb plantage samt de Natur Hotspots der er i deisse områder, her ibland syvårssøerne.