Grævlingen findes hovedsalig i frederikshåb plantage både i den østlige og vestlige del af området. Ofte kan man finde gravene i de områder der har et kuppert terræn. Grævlingerne lever i familiegrupper, kaldet klaner, som oftest tæller mellem tre og ti dyr. Klanen holder til i et territorium som dyrene forsvarer mod andre artsfæller. Territoriet bliver markeret ved duftmarkeringer.

Boet er en underjordisk hule, graven, der indeholder et eller flere redekamre, og som har en eller flere indgangshuller. Oftest er graven beliggende på skråninger i løv- og blandingsskove, krat eller levende hegn. I nærheden er der lysninger, marker, overdrev og enge, og det er her, at dyrene finder størstedelen af føden.

Grævlinger er overvejende nataktive. Mens dyrenes aktive periode i sommerhalvåret starter omkring solnedgang og slutter omkring solopgang, så bliver dyrene i vinterhalvåret som regel først aktive et par timer efter solnedgang, og vender tilbage til graven et par timer før solopgang.

Ungerne fødes normalt i januar-marts i kuld på to-tre unger.

Grævling Frederikshåb Plantage

Grævling filmet i Frederikshåb plantage med tilladelse fra Naturstyrelsen
Trekantsområdet.