Film og Lyd fra tidlig sommer morgen Randbøl hede og Syvårssøerne

Dyrelivet er mangfoldigt og hvis man ønsker at få en helt unik oplevelse er området et besøg værd, enten tidligt eller i aften timerne, hvor Natravnen er aktiv.

Natravn

Natravn

I Danmark er arten en fåtallig yngletrækfugl og findes især i fyrreskov på sandet bund. De danske fugle overvintrer i det sydlige og østlige Afrika.

Natravnen har en snurrende eller spindende stemme, der i Danmark høres efter solnedgang fra maj til begyndelsen af august. Den begynder som regel at spinde på det tidspunkt, hvor fuglene stopper deres sang. Den høres også ved dæmringen om morgenen.

www.fuglestemmer.dk/natravn/

Natravn er en 28 centimeter stor, langstrakt fugl med et vingefang på omkring 57 centimeter. Den ses sjældent om dagen, hvor den typisk sidder passivt på langs af en gren, godt camoufleret af sin brun- og gulspættede grå fjerdragt. I tusmørket omkring skumring og dæmring kan den ses som en falkeagtig silhuet mod himlen, når den jager insekter på samme vis som en svale.