Randbøl Hede

En af Danmarks største indlandsheder.

Turen fører over Staldbakkerne, hvis højeste punkt er Stoltenbjerg, der ligger 88 m over havet. Herfra er der flot udsigt over heden. Mod sydøst ligger det nye oplevelsescenter Naturrum Kirstinelyst. Der er også spor af den gamle "Vorbasse Studevej" på heden, og der er lavet nye vandreruter, så man kan nå helt ud på den åbne hedeslette. Søerne på heden huser fugle og vildt året igennem.

Hedens størrelse giver et stærkt indtryk af ro og stilhed sammen med den frie horisont, der ikke byder på forstyrrende syn af større tekniske anlæg - et sjældent perspektiv, også kaldet blue sky.

Link til mere information.

https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/randboel-hede-og-frederikshaab-plantage/

Randbøl Hede, sydvest for Randbøl, er et af de få tilbageblevne hedelandskaber og med sine 750 hektar også Danmarks største indlandshede. Randbøl Hede blev allerede fredet i 1932. Det var dengang den største landskabsfredning i Danmark. Fredningen omfatter 750 hektar, hvoraf staten i dag ejer ca. 650 hektar. Formålet var at bevare de åbne lyngklædte vidder og sikre heden mod opdyrkning og tilplantning. Det har siden vist sig, at lyngheden er en ustabil naturtilstand. Der bliver skov, hvis menneskets påvirkninger af heden ophører. Naturstyrelsen Trekantområdet har derfor fået lov til at pleje heden, så den bevares for eftertiden. 


Randbøl Hede var tidligere langt større end i dag. Den var uvejsom, øde og frygtet af alle, især handelsrejsende, fordi røvere huserede her. I 1750erne blev bøndernes hævdvundne rettigheder til græsning og tørveskæring fastlagt, og en del af heden blev kongens (statens) ejendom. I 1760 begyndte de såkaldte "kartoffeltyskere" at opdyrke heden. Tilnavnet fik de senere, fordi de lærte danskerne at spise kartofler. Kolo­nise­ringen og opdyrkningen var et særdeles slidsomt arbejde, som delvis mislykkedes, og de fleste tyskere rejste hjem igen. På Stoltenbjerg ved Staldbakkerne er der en fantastisk udsigt over området. Stald­bakkerne består af sand, som er "vandret" østpå fra vestkysten.

Randbøl Hede og vinter.

Randbøl Hede, er helt unikt og smukt når den er dækket i sne, solen giver et helt specielt og stærkt lys på de åbne vidder.