Landskab over tid.

Danmarks største røseområde.

Jernalderen begyndte for 2500 år siden, men den føles lidt nærmere, når du går ind i det store røseområde i den sydøstlige del af Frederikshåb Plantage. Her findes der over 200 små og store røser fra oldtiden, som har undgået landbrugets mekanisering og nærmest er blevet ”balsameret” for eftertiden ved beplantningen af Randbøl Hede.

http://naturstyrelsen.dk/media/nst/67660/KultursporFrederikshaab.pdf