Nyheder

27-August-2017

Hedens dag, Randbøl hede 27 august

Igen kommer heden til at summe af liv, når Kirstinelysts Venner holder Hedens Dag.
Alle er velkomne, fri entré.
Naturrum Kirstinelyst, Frederikshåbvej 41, 7183 Randbøl

21-Februar-2017

Ny opdatering på dyreliv hvor fokus er på Grævling.

20-Februar-2017

Lyd film fra tidelig morgen og de sene aften timer, hvor fuglene er mest aktive.

Det er en hel speciel oplevelse at besøge heden eller Syvårssøerne i Frederikshåb Plantage. Enten tidelig morgen hvor skovens fugle er mest aktive eller sen aftenen hvor Natravnen både er at se og høre.

28-Januar-2017

Ny besøgs satellit bliver opført i Frederikshåb Plantage

Ny Shelter og Bålhytte er under opføring i den vestlige del af Frederikshåb Plantage. Den ligger ikke langt fra Voldborgsø og giver endnu flere muligheder for besøgende at komme tæt på naturen i Frederikshåb plantage året rundt.

01-November-2016

Ny Cykel sti er etableret i Frederikshåb Plantage

En stræknng på 6 km fra vest til øst åbner op for en direkte forbindelse fra Billund til Vejle. Cykelstien er lavet for at sikre en god og jævn undelag for besøgende på cykel.

18-Maj-2016

Natravn er landet i Frederikshåb plantage.

Nyd de sene aftentimer i selskab med Natravnen i Frederikshåb Plantage. Få en unik oplevelse med Natravnens sang i tusmørket.

20-Marts-2016

Nye billeder af landskabs fotograf Ib Meinhardt Syvårssøerne.

Syvårssøerne danner særdeles gode rammer for et foto eventyr, fotograf Ib Meinhardt formår at skabe en unik ramme om sine billeder som kan ses her på siden.

16-Marts-2016

Ny film af Syvårssøerne

En ny film der viser Syvårssøerne i et unikt sammen spil med det tidelige forår, hvor landskabet kan ses fra luften.

Rekreative værdier

Mange mennesker bliver overraskede over hedens og plantagens skjulte naturperler, bestående af særprægede områder med indlandsklitter, skov og søer.

Syvårssøerne fremstår som savannelignende sletter med højt græs i de perioder, hvor søerne er udtørrede. Plantagens naturværdier strækker sig helt fra øst med Hestedalen og de kulturhistoriske spor, Røserne, til Voldborg sø i vest.

Plantagen/Syvårssøerne er sammen med en af Danmarks største indlandsheder, Randbøl Hede, udpeget som såkaldt habitatområde, et beskyttet område.

Heden og plantagen udmærker sig ved variationer i landskabet og ved forekomsten af kultur­historiske spor, hvilket sikrer nye oplevelser for områdernes brugere året rundt. Dyrelivet er mang­foldigt med forekomst af arter, der i størrelse spænder fra kronvildt, Danmarks største hjorteart, til den yndefulde isfugl, der kan ses ved Voldborg Sø, hvor også Danmarks største salamanderart, stor vandsalamander, findes.

Natravnen holder sin særprægede koncert i de åbne klitarealer i de sene nattetimer, og man se den flyve rundt i landskabet, mens den hævder sit territorium.

I Frederikshåb Plantage kan man i dag opleve en ”naturlig stilhed”, som er en kvalitet, der flere steder i vores støjbelastede samfund er gået tabt.

Randbøl hede og Frederikshåb plantage er direkte i forbindelse med Vejle Ådal. En unik sammenspil fra hede slette til fjord.