Nyheder

25-Maj-2019

Natravn er landet i Frederikshåb Plantage

Tag turen til Syvårssøerne eller Hestedalen en solrig aften og oplev Natravnens unikke sang.

12-Marts-2019

Trec Ridebane

For hest og Rytter er der nu mulighed at træne på Trec Banen i Frederikshåb plantage. Der ligger ved Banen Bålhytter ofg1 shelter med Das.

16-August-2018

Der er forsat liv på Randbøl Hede efter den store Hede brand.

17-December-2017

Oplev solen og de frostklare morgener på Heden

Det er tæt på solhverv og med årstidens frost, meget klare morgner hvor kan man opleve et smukt syn ved Staldbakkerne på Randbøl Hede. December til januar er det fra kl. 08.10 til 09.00 man kan se solopgangen.

27-August-2017

Hedens dag, Randbøl hede 27 august

Igen kommer heden til at summe af liv, når Kirstinelysts Venner holder Hedens Dag.
Alle er velkomne, fri entré.
Naturrum Kirstinelyst, Frederikshåbvej 41, 7183 Randbøl

21-Februar-2017

Ny opdatering på dyreliv hvor fokus er på Grævling.

20-Februar-2017

Lyd film fra tidelig morgen og de sene aften timer, hvor fuglene er mest aktive.

Det er en hel speciel oplevelse at besøge heden eller Syvårssøerne i Frederikshåb Plantage. Enten tidelig morgen hvor skovens fugle er mest aktive eller sen aftenen hvor Natravnen både er at se og høre.

Rekreative værdier

Mange mennesker bliver overraskede over hedens og plantagens skjulte naturperler, bestående af særprægede områder med indlandsklitter, skov og søer.

Syvårssøerne fremstår som savannelignende sletter med højt græs i de perioder, hvor søerne er udtørrede. Plantagens naturværdier strækker sig helt fra øst med Hestedalen og de kulturhistoriske spor, Røserne, til Voldborg sø i vest.

Plantagen/Syvårssøerne er sammen med en af Danmarks største indlandsheder, Randbøl Hede, udpeget som såkaldt habitatområde, et beskyttet område.

Heden og plantagen udmærker sig ved variationer i landskabet og ved forekomsten af kultur­historiske spor, hvilket sikrer nye oplevelser for områdernes brugere året rundt. Dyrelivet er mang­foldigt med forekomst af arter, der i størrelse spænder fra kronvildt, Danmarks største hjorteart, til den yndefulde isfugl, der kan ses ved Voldborg Sø, hvor også Danmarks største salamanderart, stor vandsalamander, findes.

Natravnen holder sin særprægede koncert i de åbne klitarealer i de sene nattetimer, og man se den flyve rundt i landskabet, mens den hævder sit territorium.

I Frederikshåb Plantage kan man i dag opleve en ”naturlig stilhed”, som er en kvalitet, der flere steder i vores støjbelastede samfund er gået tabt.

Randbøl hede og Frederikshåb plantage er direkte i forbindelse med Vejle Ådal. En unik sammenspil fra hede slette til fjord.